Švieslentės
Svieslente TW 10 Svieslente TW 10 Svieslente TW 20-1(1)  Svieslente TW 20-2
Pavadinimas: TW 10 Pavadinimas: TW 20 Pavadinimas: TW 20-1 Pavadinimas: TW 20-2
Matmenys: 900 x 500 x 70mm Matmenys: 1000 x 800 x 70mm Matmenys: 1000 x 800 x 70mm Matmenys: 1000 x 800 x 70mm
Svoris/paviršius: 10kg, Svoris/paviršius: 15kg, Svoris/paviršius: 15kg, Svoris/paviršius: 15kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų dydis: 100mm Skaitmenų dydis: 150mm Skaitmenų dydis: 100mm Skaitmenų dydis: 100mm
Matomumas: 50m Matomumas: 75m Matomumas: 50m Matomumas: 50m
Funkcijos: laikas, rezultatas, sirena Funkcijos: laikas, rezultatas, sirena  Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
Valdymas: nuotoliniu pulteliu Valdymas: nuotoliniu pulteliu setai/pražangos, sirena setai/pražangos, 24 sekundės, sirena
Kaina: 949,-  € Kaina: 1109,-  € Valdymas: nuotoliniu pulteliu Valdymas: nuotoliniu pulteliu
Kaina: 1109,-  € Kaina: 1159,-  €
 Svieslente TW 20-3 Svieslente DTS 10 distancinis Svieslente DTS 30 distancinis Svieslente DTS 60
Pavadinimas: TW 20-3 Pavadinimas: DTS-10 Pavadinimas: DTS-30 Pavadinimas: DTS-60
Matmenys: 1000 x 800 x 70mm
Matmenys: 1300 x 1000 x 70mm
Matmenys: 1300 x 1000 x 70mm
Matmenys: 1300 x 1000 x 70mm
Svoris/paviršius: 20kg, Svoris/paviršius: 20kg, Svoris/paviršius: 20kg, Svoris/paviršius: 25kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų dydis: 100 – 130mm
Skaitmenų dydis: 125mm
Skaitmenų dydis: 125mm Skaitmenų dydis: 125mm
Matomumas: 50m Matomumas: 60m Matomumas: 60m Matomumas: 60m
Funkcijos: laikas, rezultatas, 24sek,
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
setai/pražangos, kėlinys, sirena
setai/pražangos, sirena setai/pražangos, 24sek, sirena
setai/pražangos, 24sek, sirena
Priedai: 24sek laikmačiai (2vnt) Valdymas: nuotoliniu pulteliu Valdymas: nuotoliniu pulteliu Priedai: 24sek laikmačiai (2vnt)
Valdymas: nuotoliniu pulteliu Kaina: 1549,-  € Kaina: 1699,- € Valdymas: nuotoliniu pulteliu
Kaina: 1299,-  €

Kaina: 1819,- €
Svieslente DTS 60 Profi Svieslente TW 30-1 DUO Svieslente TW 30-2 DUO Svieslente TW 30-3 DUO
Pavadinimas: DTS-60 Profi Pavadinimas: TW 30-1 DUO
Pavadinimas: TW 30-2 DUO
Pavadinimas: TW 30-3 DUO
Matmenys: 1300 x 1000 x 70mm Matmenys: 1500 x 1000 x 100mm Matmenys: 1500 x 1000 x 100mm Matmenys: 1500 x 1000 x 100mm
Svoris/paviršius: 30kg, Svoris/paviršius: 22kg, Svoris/paviršius: 22kg, Svoris/paviršius: 27kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų dydis: 125mm Skaitmenų dydis: 125mm Skaitmenų dydis: 125mm Skaitmenų dydis: 100-125mm
Matomumas: 60m Matomumas: 70m Matomumas: 70m Matomumas: 70m
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
setai/pražangos, 24sek, padavimo/ka setai/pražangos, min. pertraukėlė, pa- setai/pražangos, min. pertraukėlė, pa- setai/pražangos, min. pertraukėlė, pa-
muolio valdymo, min. pertraukėlės, davimo/kamuolio valdymo, sustabdyto davimo/kamuolio valdymo, sustabdyto davimo/kamuolio valdymo, sustabdyto
sustabdyto laiko indikatoriai, sirena laiko indikatoriai, sirena laiko indikatoriai, 24 sek, sirena laiko, indikatoriai, 24 sek, sirena
Priedai: 24sek laikmačiai (2vnt) Valdymas: nuotoliniu pulteliu Valdymas: nuotoliniu pulteliu Priedai: 24sek laikmačiai (2vnt)
Valdymas: LCD profesionali konsolė
Kaina: 1819,- € Kaina: 1899,- € Valdymas: nuotoliniu pulteliu
su lietuvišku šriftu Kaina: 1989,- €
Kaina: 2249,- €
Svieslente tw30-2 Svieslente tw30-3 Svieslente DTS 110 Junior Svieslente DTS 110 Profi
Pavadinimas: TW 30-2 Pavadinimas: TW 30-3 Pavadinimas: DTS 110 Junior Pavadinimas: DTS 110 Profi
Matmenys: 1500 x 1000 x 70mm Matmenys: 1500 x 1000 x 70mm Matmenys: 2200 x 1250 x 70mm Matmenys: 2200 x 1250 x 70mm
Svoris/paviršius: 20kg, Svoris/paviršius: 20kg, Svoris/paviršius: 35kg, Svoris/paviršius: 35kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų dydis: 150mm Skaitmenų dydis: 150mm Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm
Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm
Matomumas: 70m Matomumas: 70m Matomumas: 100m Matomumas: 100m
Funkcijos: laikas, rezultatas, Funkcijos: laikas, rezultatas, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
setas/pražangos, kėlinys, 24sek, setas/pražangos, kėlinys, sirena,
setas/pražangos, sirena setas/pražangos, sirena, paimtos min. 
sirena 24sek laikmačiai Valdymas: nuotoliniu pulteliu pertraukėlės, padavimo/kamuolio
Valdymas: nuotoliniu pulteliu Valdymas: nuotoliniu pulteliu Kaina: 1899,- € valdymo, sustabdyto laiko indikatoriai
Kaina: 1949,- € Kaina: 2019,- € Valdymas: LCD profesionali konsolė su
lietuvišku šriftu
Kaina: 2249,- €
Svieslente DTS 130 Junior Svieslente DTS 130 Profi Svieslente DTS 160 Junior Svieslente DTS 160 Profi
Pavadinimas: DTS 130 Junior Pavadinimas: DTS 130 Profi
Pavadinimas: DTS 160 Junior
Pavadinimas: DTS 160 Profi
Matmenys: 2200 x 1250 x 70mm Matmenys: 2200 x 1250 x 70mm Matmenys: 2200 x 1250 x 70mm Matmenys: 2200 x 1250 x 70mm
Svoris/paviršius: 35kg, Svoris/paviršius: 35kg, Svoris/paviršius: 45kg, Svoris/paviršius: 80kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm
Matomumas: 100m Matomumas: 100m Matomumas: 100m Matomumas: 100m
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
setas/pražangos, sirena, 24 sek. setas/pražangos, sirena, paimtos min. setas/pražangos, sirena, 24 sek laikma- setas/pražangos, sirena, paimtos min.
Valdymas: nuotoliniu pulteliu pertraukėlės, padavimo/kamuolio čiai pertraukėlės, padavimo/kamuolio
Kaina: 1989,- € valdymo ir sustabdyto laiko indikatoriai Valdymas: nuotoliniu pulteliu valdymo ir sustabdyto laiko indikatoriai
Valdymas: LCD profesionali konsolė su Kaina: 2679,- € 24 sek. laikmačiai
lietuvišku šriftu Valdymas: LCD profesionali konsolė su
Kaina: 2649,- € lietuvišku šriftu
Kaina: 2859,- €
Svieslente DTS 80 profi Svieslente DTS 180  description Svieslente DTS 200 description Svieslente DTS 500 description
Pavadinimas: DTS 80 Profi
Pavadinimas: DTS 180
Pavadinimas: DTS 200 Pavadinimas: DTS 500
Matmenys: 2400 x 1000 x 70mm Matmenys: 3200 x 1250 x 70mm Matmenys: 3200 x 2000 x 70mm Matmenys: 5000 x 2000 x 100mm
Svoris/paviršius: 30kg, Svoris/paviršius: 70kg, Svoris/paviršius: 100kg, Svoris/paviršius: 350kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų dydis: 125mm Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm Skaitmenų dydis: 220mm, 125mm Skaitmenų dydis: 305-100mm
Matomumas: 60m Matomumas: 100m Matomumas: 60m Matomumas: 120m
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys, Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
setas/pražangos, sirena, paimtos min
setas/pražangos, sirena, paimtos min. setas/pražangos, sirena, paimtos min. setas/pražangos, sirena, paimtos min.
pertraukėlės, padavimo/kamuolio pertraukėlės, padavimo/kamuolio pertraukėlės, padavimo/kamuolio val- pertraukėlės, padavimo/kamuolio val-
valdymo, sustabdyto laiko indikato- valdymo, sustabdyto laiko indikatoriai, dymo, sustabdyto laiko indikatoriai, dymo, sustabdyto laiko indikatoriai,
riai, asmeninės pražangos, 24 sek. asmeninės pražangos, 24 sek. laikmačiai asmeninės pražangos, 24 sek. laikmačiai asmeninės pražangos, 24 sek. laikmačiai
laikmačiai Valdymas: LCD profesionali konsolė nuobaudos/rungtynių istorija (tinklinis) nuobaudos/rungtynių istorija (tinklinis)
Valdymas: LCD profesionali konsolė
su lietuvišku šriftu Valdymas: LCD profesionali konsolė asmeninės pražangos su žaidėjo nr. ir
su lietuvišku šriftu Kaina: 3949,- € su lietuvišku šriftu pelnytais taškais, nuobaudos laikas su
Kaina: 3359,- € Kaina: 6349,- € žaidėjo numeriu, komandų pavadinimai
Valdymas: LCD profesionali konsolė
su lietuvišku šriftu
Kaina: 10199,- €
novatiming-basic-10.jpg                novatiming-basic-13.jpg                  novatiming-basic-170.jpg novatiming-basic-172.jpg
Pavadinimas: Basic 10 Pavadinimas: Basic 13 Pavadinimas: Basic 170 Pavadinimas: Basic 172
Matmenys: 1000 x 640 x 60mm
Matmenys: 1000 x 640 x 60mm
Matmenys: 1500 x 1000 x 60mm
Matmenys:2450 x 1000 x 60mm
Svoris/paviršius: 15kg, Svoris/paviršius: 15kg, Svoris/paviršius: 20kg, Svoris/paviršius: 38kg,
nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų skaičius: 10 LED
Skaitmenų skaičius: 13 LED
Skaitmenų skaičius: 17 LED, 2 spalvos Skaitmenų skaičius: 17 LED
Matomumas: 60m, 160° kampu Matomumas: 60m, 160° kampu Matomumas: 60m, 160° kampu Matomumas: 60m, 160° kampu
Funkcijos: laikas, rezultatas,
Funkcijos: laikas, rezultatas,  Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
Funkcijos: laikas, rezultatas, kėlinys,
rankinė/automatinė sirena kėlinys, komandinės pražangos, komandinės pražangos, setas, nuobaudos komandinės pražangos, setas,
r automatinė sirena (116dBa) setas, rankinė/automatinė laikas, rankinė ir automatinė sirena, nuobaudos, laikas, rankinė ir 
Valdymas: laidais / radio ryšiu sirena, galingumas (116dBa) galingumas (116dBa) automatinė sirena galingumas (116dBa)
Kilmės šalis: Prancūzija Valdymas: laidais / radio ryšiu Valdymas: laidais / radio ryšiu Valdymas: laidais / radio ryšiu
Garantija: 2 metai Kilmės šalis: Prancūzija Kilmės šalis: Prancūzija Kilmės šalis: Prancūzija
Kaina: 1499,- €
Garantija: 2 metai
Garantija: 2 metai
Garantija: 2 metai
Kaina: 1619,- €
Kaina: 2245,- €
Kaina: 3185,- €
Svieslente goal 4000 novatiming-basic-24
Pavadinimas: Goal! 4000 Pavadinimas: Basic 24
Paskirtis: lauko sąlygoms Paskirtis: krepšiniui
Matmenys: 1300 x 500 x 60mm
Matmenys: 500 x 300 x 65mm
Svoris: 15kg Svoris: 2.50 kg (1 vnt)
Paviršius: nedūžtantis polikarbonatas Paviršius: nedūžtantis polikarbonatas
Skaitmenų skaičius: 4 LED
Skaitmenų skaičius: 2 LED, 23cm
Matomumas: 90m, 160° kampu Matomumas: 90m, 160° kampu
Funkcijos: 9 apšvietimo lygiai Funkcijos: laikas 24sek arba 14sek
Valdymas: radio ryšiu Valdymas: laidais / radio ryšiu
Kilmės šalis: Prancūzija Kilmės šalis: Prancūzija
Garantija: 2 metai Garantija: 2 metai
Kaina: 1769,- €
Kaina: 1030,- €