Bėgimo takeliai
Begimo takelis MASTER_F-10 Begimo takelis MASTER_F-12 begimo takelis MASTER_F-14     Begimo takelis MASTER_F-15
Pavadinimas: Master F-10 Pavadinimas: Master F-12
Pavadinimas: Master F-14
Pavadinimas: Master F-15
Variklio galia: 1.5 AG
Variklio galia: 1.75 AG
Variklio galia: 2.0 AG
Variklio galia: 2.0 AG (max 4.0 AG)
Takelio greitis: 1 – 12 km/h
Takelio greitis: 1 – 16 km/h Takelio greitis: 1 – 12 km/h
Takelio greitis: 1 – 16 km/h
Kintama įkalnė: Rankinė
Kintama įkalnė: Rankinė
Kintama įkalnė: 0 – 12 %
Kintama įkalnė: 0 – 16 %
Bėgimo tako matmenys:
Bėgimo tako matmenys:
Bėgimo tako matmenys:
Bėgimo tako matmenys:
125 x 40 cm
130 x 42 cm
120 x 40 cm
130 x 45 cm
Programų kiekis: 15
Programų kiekis: 15
Programų kiekis: 12
Programų kiekis: 15
Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:
158 x 66 x 119 cm
163 x 74 x 123 cm
165 x 70 x 135 cm
163 x 71 x 125 cm
Treniruoklio svoris: 55 kg
Treniruoklio svoris: 68 kg
Treniruoklio svoris: 65 kg
Treniruoklio svoris: 73 kg
Maksimali apkrova: 120 kg
Maksimali apkrova: 120 kg
Maksimali apkrova: 110 kg
Maksimali apkrova: 120 kg
Kaina: 499,- €
Kaina: 549,99 €
Kaina: 521,- € Kaina: 680,- €
Begimo takelis MASTER_F-25 Begimo takelis MASTER_F-33 Begimo takelis MASTER_F-35 Begimo takelis MASTER_F-40
Pavadinimas: Master F-25 Pavadinimas: Master F-33 Pavadinimas: Master F-35 Pavadinimas: Master F-40
Variklio galia: 2.5 AG (max. 4.5 AG) Variklio galia: 3.0 AG
Variklio galia: 3.5 AG (max 6.0 AG)
Variklio galia: 2.0 AG
Takelio greitis: 1 – 22 km/h Takelio greitis: 1 – 22 km/h
Takelio greitis: 1 – 22 km/h
Takelio greitis: 1 – 20 km/h
Kintama įkalnė: 0 – 20 %
Kintama įkalnė: 0 – 20 %
Kintama įkalnė: 0 – 20 %
Kintama įkalnė: 0 – 20 %
Bėgimo tako matmenys:
Bėgimo tako matmenys:
Bėgimo tako matmenys:  Bėgimo tako matmenys:
135 x 45 cm
140 x 50 cm
145 x 50 cm
153 x 52 cm
Programų kiekis: 15
Programų kiekis: 99
Programų kiekis: 15
Programų kiekis: 25
Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:
183 x 80 x 132 cm
185 x 85 x 132 cm
193.5 x 85 x 130 cm
199 x 90 x 132 cm
Treniruoklio svoris: 89 kg
Treniruoklio svoris: 95 kg
Treniruoklio svoris: 104 kg
Treniruoklio svoris: 125 kg
Maksimali apkrova: 120 kg
Maksimali apkrova: 150 kg
Maksimali apkrova: 150 kg
Maksimali apkrova: 150 kg
Kaina: 839,99 €
Kaina: 869,- €
Kaina: 929,- € Kaina: 1739,- €
Begimo takelis MASTER_FC100 T100_Hero
Pavadinimas: Master FC 100
Pavadinimas: T100A
Variklio galia: 3.0 AG
Variklio galia: 3.0 AG

Takelio greitis: 1 – 20 km/h
Takelio greitis: 0.8 – 19 km/h
Kintama įkalnė: 0 – 15 %
Kintama įkalnė: 0 – 15 %

Bėgimo tako matmenys:
Bėgimo tako matmenys:
153 x 56 cm 152 x 56 cm

Programų kiekis: 9
Programų kiekis: 14

Treniruoklio matmenys:
Treniruoklio matmenys:

220 x 90 x 132 cm
213 x 90 x 153 cm

Treniruoklio svoris: 160 kg
Treniruoklio svoris: 184 kg
Maksimali apkrova: 150 kg Maksimali apkrova: 150 kg
Kaina: 2490,- €
Kaina: 4809,- €